กิจกรรมที่มีชื่อว่า ชวนน้องมาดู…เปิดประตูสู่ รร.ในสังกัดอบจ.สงขลา

    2023-02-21 14:47:20
    โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้มีการจัดกิจกรรมแนะแนวให้กับน้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีกิจกรรมที่มีชื่อว่า “ชวนน้องมาดู…เปิดประตูสู่ รร.ในสังกัดอบจ.สงขลา” ซึ่งจะประกอบด้วยโรงเรียนต่างๆ ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 2. โรงเรียนวัดอ่างทอง 3. โรงเรียนบ้านยางงาม 4. โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน 5. โรงเรียนวัดสามกอง 6. โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ #มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเรานะคะ