อบจ.สงขลา ร่วมกับ สํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งนํ้า ขนาดกลาง ทำ MOU รับมอบพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำและปรับปรุงถนน

    2023-02-24 13:50:40
    อบจ.สงขลา ร่วมกับ สํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งนํ้า ขนาดกลาง ทำ MOU รับมอบพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำและปรับปรุงถนน สายบ้านโตนดด้วน ต.กระแสสินธุ์ – บ้านท่าคุระ ต.คลองรี เพื่อแก้ปัญหาท่อลอดถนน ไม่มีประตูเปิด – ปิด ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง และปัญหาน้ำเค็มเข้ามาในเขตพื้นที่การเกษตร สร้างความเดือดร้อนซ้ำซากให้กับประชาชนในพื้นที่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ในฐานะผู้มอบ) ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ การมอบพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำและปรับปรุงถนนสาย สข.ถ. 1-0002 บ้านโตนดด้วน ตำบลกระแสสินธุ - บ้านท่าคุระ ตำบลคลองรี โดยมี นายสมพล ชุมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง // เป็นผู้รับมอบ นายเอกชัย แก้วรัตนะ นายอำเภอกระแสสินธุ์ , นายศุภกิจ จันทร์จุลเจิม ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด – กระแสสินธุ์ เป็นพยานร่วมลงนาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำโดย นายทวีศักดิ์ อรัญดร รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จัดพิธีลงนามบันทึก ความร่วมมือ MOU (Memorandum of Understanding) เรื่อง การมอบและรับมอบพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำ และปรับปรุงถนนสาย สข.ถ. 1-0002 บ้านโตนดด้วน ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ - บ้านท่าคุระ ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ เป็นกรณีเร่งด่วน เนื่องจากถนนสาย สข.ถ. 1-0002 บ้านโตนดด้วน ตำบลกระแสสินธุ์ - บ้านท่าคุระ ตำบลคลองรี ซึ่งเป็นถนน ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ฝั่งทางทิศใต้ มีท่อลอดถนนอยู่เป็นระยะไม่มีประตูเปิด - ปิด และฝั่งทิศตะวันตกของพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ มีคันกั้นน้ำของกรมชลประทานพร้อมเครื่องสูบน้ำติดตั้งอยู่เป็นระยะ ซึ่งจากการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ อำเภอกระแสสินธุ์ กรมชลประทานจะสูบน้ำจากเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งอยู่บริเวณคันคลองฝั่งตะวันตกออกจากพื้นที่ลงสู่ทะเลสาบ แต่เนื่องจากท่อลอดถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของพื้นที่ จะมีน้ำจากทะเลสาบไหลเข้ามาในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ทางท่อลอดถนนดังกล่าว เนื่องจากไม่มีประตูเปิด - ปิด อีกทั้งยังประสบปัญหาน้ำเค็มที่ไหลมาจากทางทิศใต้ผ่านท่อลอดถนนจะมีค่าความเค็มมากกว่าน้ำในทะเลสาบ ฝั่งทิศตะวันตก ซึ่งปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความเดือดร้อนซ้ำซาก ดังนั้น จำเป็นต้องก่อสร้าง ประตูระบายน้ำและปรับปรุงถนนสายดังกล่าว ณ บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา