อบจ.สงขลามุ่งสนับสนุนกีฬาต่อเนื่อง หวังยกระดับสู่ "สงขลาเมืองกีฬา" และส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

    2023-02-27 09:01:29
    วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาวู้ดบอลวัดป่าสัก หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา //เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลเชื่อมความสามัคคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการผู้ตัดสิน, นักกีฬา, สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีเปิด โดยมี ร้อยเอก สุวิทย์ แก้วพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น กล่าวรายงาน การจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลในครั้งนี้ มีนักกีฬาเข้าร่วมจำนวน 254 คน เป็น ชาย 140 คน หญิง 1 14 คน ประกอบด้วยนักกีฬา จากอำเภอต่างๆในจังหวัดสงขลา จังหวัด ชุมพร ระนอง ภูเก็ต ตรัง สุราษฎร์ธานี สตูล พัทลุง และ นราธิวาส ประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ - ประเภทบุคลสูงอายุชาย - ประเภทบุคลสูงอายุหญิง - ประเภทบุคคลทั่วไปชาย - ประเภทบุคคลทั่วไปหญิง โดยการจัดการแข่งขันครี้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อใช้กีฬาวู้ดบอลเป็นสื่อ สร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวจังหวัดสงขลาให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายด้วยกีฬาวู้ดบอล 3. เพื่อเพิ่มพื้นที่การออกกำลังกาย และกีฬาวูดบอล เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการออกกำลังกายของประชากรในชุมชน 4. เพื่อสนับสนุน ขับเคลื่อนนโยบาย "สงขลาเมืองกีฬา" ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.สงขลา มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อขับเคลื่อน "สงขลาเมือง กีฬา" (Songkhla Sports City) สู่การพัฒนาสงขลาให้เป็นเมืองกีฬาในทุกมิติอย่างยั่งยืน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา