รองนายกอบจ.สงขลา ให้ต้อนรับคณะจากกองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 5 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

    2023-02-27 13:43:27
    วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนางพรเอื้อ เชื้อแหลม ที่ปรึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับคณะจากกองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 5 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำโดยร้อยตำรวจเอกสันติ สว่างจิตร ด้วย กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยต่อประชาชน อันเนื่องจากปัจจุบันมีการหลอกลวงทางสื่อออนไลน์เป็นจํานวนมาก โดยประชาชนบางส่วนหลงเชื่อ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายดังกล่าว และเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กองกํากับการ 2 กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 5 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จึงจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ สื่อไซเบอร์วัคซีน เพื่อให้ประชาชนตระหนักต่อภัยทางสื่อออนไลน์และรู้เท่าทันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา