อบจ.สงขลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 "ใต้ร่มพระปรีชาชาญ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"

    2023-03-02 13:26:56
    วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี 2566 โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีฯ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านช่างรวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน โดยมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระองค์ท่าน กิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ มอบใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามมาตรา 26 ณ หอประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา #วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ #​พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา