ประชุมเตรียมการจัดงาน “มหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

    2023-03-02 14:47:55
    วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง เข้าร่วมประชุมเตรียม การจัดงาน “มหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดยมีนาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เป็นประธานการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ในระหว่างวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2566 ณ ย่านเมืองเก่าสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ภาพ / ข่าว : ประชาสัมพันธ์ กองผังเมือง อบจ.สงขลา