อบจ.สงขลา ผนึกกำลัง มอ. อบต.ท่าข้าม จัดการแข่งขันวิ่งเทรลข้ามทุ่ง “ท่าข้ามเทรล”

    2023-03-07 09:21:33
    (5 มีนาคม 2566) นายสัญชาย ชาตรีทัพ ผู้อำนวยการ กองการท่องเที่ยวและกีฬา(อบจ.สงขลา) กล่าวรายงาน กิจกรรมการแข่งขันวิ่งเทรล พร้อมด้วย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ดร.สินธพ อินทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และ ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจนักกีฬา “ท่าข้ามเทรล” เป็นกิจกรรมการแข่งขันวิ่งเทรลแนวผจญภัยในเส้นทางธรรมชาติ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้กิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ (Trail Running) ผู้เข้าแข่งขันจะได้วิ่งผ่านบรรยากาศทุ่งนา ภูเขา และเส้นทางชุมชน ที่มีภูมิทัศน์สวยงาม มีความท้าทาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีภารกิจในการส่งเสริมกีฬา ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ตระหนักถึงการสร้างเสริมสุขภาพ ให้เยาวชนและประชาชน ใช้กิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ (Trail Running) ในการออกกำลังกาย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมรองรับในการส่งเสริมเมืองกีฬาของจังหวัดสงขลา (Songkhla Sports City) และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอหาดใหญ่ โดยอาศัยกิจกรรมเป็นสื่อ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต #ท่าข้ามเทรล #TrailRunning ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา