วันสงขลา ประจำปี 2566

    2023-03-09 20:52:16
    วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายเชิดเกียรติ​ เมธี​ลักษณ์​ ที่ปรึกษา​นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธีศาสนาและพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันสงขลา ประจำปี 2566 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากร อบจ.สงขลา และประชาชนชาวจังหวัดสงขลา โดยมีนายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีทางศาสนาและพิธีเวียนเทียน เพื่อรำลึกถึงคุณความดีของบรรพบุรุษที่ล่วงลับ และความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว สำหรับพิธีเวียนเทียนรอบพระเจดีย์หลวงเขาตังกวน ได้กำหนดจัดขึ้นในช่วงที่มีการจัดงานวันสงขลา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของชาวสงขลา รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาพระเจดีย์หลวงเขาตังกวน ให้เป็นแหล่งรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เป็นที่สักการบูชาแก่ชาวสงขลาและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ณ ศาลาวิหารแดง และพระธาตุเจดีย์หลวงเขาตังกวน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา