วันสงขลา 10 มีนาคม 2566

    2023-03-10 13:42:45
    วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 06.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรบรรพชนคนสงขลา 15 อำเภอ และอำเภอเมืองสงขลา และนายสุรสิทธิ์​ ศรี​อินทร์​ รอง​นายก​องค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​สงขลา​เข้าร่วม​พิธีสมโภชเสาหลักเมือง พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสงขลา 10 มีนาคม 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากร อบจ.สงขลา และพุทธศาสนิกชนชาวสงขลา โดยมีนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 39 รูป เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ และความเป็นสิริมงคลเเก่ตนเองและครอบครัว // พิธีสมโภชเสาหลักเมือง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ดำเนินการจัดงาน "วันสงขลา" ในระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจให้จังหวัดสงขลาพร้อมทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวร่วมกันสร้างความภาคภูมิใจ สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดตอบแทนบุญคุณแผ่นดินให้กับชาวเมืองสงขลา ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ถนนนางงาม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา