พิธีเปิดงานโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (งานวันคนสงขลา)

    2023-03-10 23:03:22
    วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 19.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธีเปิดงานโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (งานวันคนสงขลา) พร้อมด้วยนายสุรสิทธิ์​ ศรี​อินทร์​รองนายก​องค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​สงขลา​ นายธนิศร์ ทองสุข สมาชิก​สภาองค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​เขตอำเภอนาทวี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากร อบจ.สงขลา และประชาชนชาวจังหวัดสงขลา โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด​สงขลา​เป็นประธานในพิธีเปิด และให้เกียรติมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสงขลา” ประจำปี 2565 และมอบเกียรติบัตรคนสงขลาคนต้นแบบ นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​สงขลา​กล่าวรายงานในพิธีเปิดฯ จังหวัดสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ดำเนินการจัดงาน "วันสงขลา" ในระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจให้จังหวัดสงขลาพร้อมทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวร่วมกันสร้างความภาคภูมิใจ สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดตอบแทนบุญคุณแผ่นดินให้กับชาวเมืองสงขลา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา