อบจ.สงขลา สนับสนุนการแข่งขันนกเขาชวาเสียง เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้เลี้ยงนกเขา

    2023-03-12 18:56:28
    วันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันนกเขาชวาเสียง ประจำปี 2566 ณ สนามนกเขาฮัจยีดิง ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา โดยมีนายสาธิต ลิ่ววัฒนะโชตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลสำนักขาม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายเผดิมเดช มั่งคั่ง นายด่านศุลกากรสะเดา พ.ต.อ. ภูวรา แก้วพารัตน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสะเดา นายอับดลรอหมาน เส็นแอ ประธานชมรมผู้เลี้ยงนำเขาชวาเสียง อ.จะนะ ผู้นำท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด นกเขาชวาเสียงเป็นนกที่ได้รับความนิยมในการเลี้ยงเป็นอย่างมาก เนื่องจากนกชนิดนี้เป็นนกที่มีเสียงร้องที่ไพเราะ ทั้งยังมีความเชื่อกันว่า นกเขาชวาเสียงเป็นนกที่จะนำโชคลาภและชื่อเสียงให้แก่ผู้เลี้ยง โดยในอดีตจะนิยมเลี้ยงและเล่นกันในราชสำนัก ข้าราชบริพารขุนนาง คหบดี และประชาชนที่สูงอายุเท่านั้น แต่ปัจจุบันการเลี้ยงและการจัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียง แพร่กระจายมาสู่พ่อค้า ประชาชน และบุคคลในระดับต่าง ๆ อย่างกว้างขวางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดสงขลา จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดำเนินชีวิตของชาวสงขลา และจังหวัดใกล้เคียงเป็นเวลานาน รวมถึงพื้นที่อำเภอสะเดา และประเทศใกล้เคียง อาทิเช่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศบรูไน และประเทศอินโดนีเซีย ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาชมการแข่งขันนกเขาชวาเสียงจึงมีการจัดกิจกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมยกระดับการท่องเที่ยว กระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความรัก ความสามัคคีความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มผู้เลี้ยงนกเขาชวา โดยมีนกเขาชวาเป็นสื่อกลางสำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยการแข่งขันมีผู้สมัครส่งนกเข้าร่วมแข่งขัน ประมาณ 500 ตัว แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 1. ประเภทเสียงใหญ่ 2. ประเภทเสียงกลาง 3. ประเภทเสียงเล็ก 4. ประเภทดาวรุ่งรวมเสียง 5. ประเภท Baby 2 6. ประเภท Baby 1 ภาพ : นายเปาซี ยะส๊ะ ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา