คนต้นแบบ ประจำปี 2566

    2023-03-12 19:05:29
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขอแสดงความยินดีกับ นายธนิศร์ ทองสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอนาทวี เขต 2 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น คนสงขลา คนต้นแบบ ประจำปี 2566 โครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (วันสงขลา) ประจำปี 2566 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา