อบจ.สงขลา เปิด “มหกรรมว่าวสงขลา” สนับสนุนและอนุรักษ์ กีฬาพื้นบ้านของคนไทย หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

    2023-03-12 19:06:55
    วันที่ 11 มีนาคม 2566 นายณัฐภัท ชุมทองเชิดบำรุง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดมหกรรมว่าวสงขลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2566 โดยมี นายอุดร โสภิณ ประธานชมรมว่าวพื้นบ้านสงขลา // กล่าวต้อนรับประธาน และแขกผู้มีเกียรติ นายสัญชาย ชาตรีทัพ ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา // กล่าวรายงาน กีฬาว่าวนับเป็นกีฬาพื้นบ้านที่อยู่คู่กับสังคมไทย มีประวัติความเป็นมา และมีเรื่องราวเกี่ยวกับ “ว่าว” มาอย่างยาวนาน นิยมเล่นกันทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันตามวัฒนธรรมในแต่ละภาค “มหกรรมว่าวสงขลา” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจ และกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขัน และประกวดว่าวจากในจังหวัดสงขลา และในภาคใต้ การแข่งขันว่าวในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ - ประเภทว่าวขึ้นสูง - ประเภทควายลีลาเสียงดัง - ประเภทระบายสีว่าวสวยงาม - ว่าวประดิษฐ์ และมีกิจกรรมโชว์ว่าวแฟนซีตลอดทั้ง 3 วัน ผู้ชนะการแข่งขันในประเภทต่าง ๆ จะได้รับถ้วยรางวัล จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทุกประเภทการแข่งขัน ณ บริเวณสนามลานว่าวบริเวณสระบัว อ.เมือง จ.สงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา