พิธีเปิดงานโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (งานวันคนสงขลา)

    2023-03-12 19:09:19
    วันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (งานวันคนสงขลา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากร อบจ.สงขลา และประชาชนชาวจังหวัดสงขลา โดยมี นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีเปิด และให้เกียรติมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสงขลา” ประจำปี 2565 และมอบเกียรติบัตรคนสงขลาคนต้นแบบ จังหวัดสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ดำเนินการจัดงาน "วันสงขลา" ในระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจให้จังหวัดสงขลาพร้อมทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวร่วมกันสร้างความภาคภูมิใจ สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดตอบแทนบุญคุณแผ่นดินให้กับชาวเมืองสงขลา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา