สำนักช่าง อบจ.สงขลา นำเครื่องจักรและวัสดุ ลงพื้นที่ ซ่อมถนนสายบ้านเกาะทาก ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

    2023-03-14 10:06:28
    สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำเครื่องจักรและวัสดุ ลงพื้นที่ ซ่อมถนนสายบ้านเกาะทาก ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาสะดวกยิ่งขึ้น ลดเวลาการเดินทางได้เร็วขึ้น มีความปลอดภัย และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ ภาพ : สำนักช่าง อบจ.สงขลา ข่าว : ประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา