สำนักช่าง อบจ.สงขลา นำเครื่องจักรกลลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมถนนลาดยาง สายบ้านควน ตำบลทุ่งลาน- บ้านเทิดพระเกียรติ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

    2023-03-15 08:49:17
    วันที่ 14 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำเครื่องจักรกลลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมถนนลาดยาง สายบ้านควน ตำบลทุ่งลาน- บ้านเทิดพระเกียรติ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาสะดวกยิ่งขึ้น มีความปลอดภัย และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ ภาพ : สำนักช่าง อบจ.สงขลา ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา