สำนักช่าง อบจ.สงขลา นำเครื่องจักรกลลงพื้นที่ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ บริเวณวัดโคกเหรียง สายบ้านย่านยาว ตำบลทุ่งลาน - บ้านเหนือ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

    2023-03-15 08:51:16
    วันที่ 14 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำเครื่องจักรกลลงพื้นที่ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ บริเวณวัดโคกเหรียง สายบ้านย่านยาว ตำบลทุ่งลาน - บ้านเหนือ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อแก้ไขปัญหาการอุดตัน เปิดทางน้ำไหล และการระบายน้ำ ซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดน้ำท่วมขัง ภาพ : สำนักช่าง อบจ.สงขลา ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา