สำนักช่าง อบจ.สงขลา นำเครื่องจักรกลลงพื้นที่ดำเนินการปรับพื้นที่ถนนลูกรังดินสไลด์ บริเวณ หมู่ที่4 - หมู่ที่10 บ้านบนเขา เทศบาลตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

    2023-03-15 08:52:40
    วันที่ 14 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำเครื่องจักรกลลงพื้นที่ดำเนินการปรับพื้นที่ถนนลูกรังดินสไลด์ บริเวณ หมู่ที่4 - หมู่ที่10 บ้านบนเขา เทศบาลตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น มีความปลอดภัย และลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ ภาพ : สำนักช่าง อบจ.สงขลา ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา