สำนักช่าง อบจ.สงขลา นำรถขุดตัก ลงพื้นที่เพื่อทำการ ขุดลอกคูระบายน้ำ บริเวณ รอบกองบิน 56

    2023-03-15 09:53:44
    สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำรถขุดตัก ลงพื้นที่เพื่อทำการ ขุดลอกคูระบายน้ำ บริเวณ รอบกองบิน 56 เนื่องจากมีวัชพืชขึ้นกีดขวางทางระบายน้ำ จึงทำการขุดลอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น ภาพ / ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สำนักช่าง อบจ.สงขลา