อบจ.สงขลา รวมพลัง ร่วมสร้างสุข ในกิจกรรม "คนท้องถิ่นห่วงใยลูกหลาน" เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม ประจำปี พ.ศ.2566

    2023-03-15 14:04:04
    วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในโครงการจิตอาสา "กิจกรรมคนท้องถิ่นห่วงใยลูกหลาน" เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และบุคลากร อบจ.สงขลา ร่วมส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา โดยมีนางสาวเยาวณี เนียมเกตุ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เป็นผู้รับมอบ // มอบเงินบริจาค จำนวนเงิน 11,000 บาท ให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กถูกทอดทิ้งจังหวัดสงขลา โดยมีนายอนันต์ ดิสระ ประธานมูลนิธิฯ และคณะกรรมการ เป็นผู้รับมอบ // มอบไอศครีม ให้กับน้องๆโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา // และร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณะประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น เก็บกวาดขยะมูลฝอย ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน อบจ.สงขลา ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา และโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ด้วยมือ ด้วยใจ ด้วยกัน #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา