ฝ่ายบริการทางการแพทย์ กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา จัดกิจกรรม " สูงวัย หรรษา ปัญญาสุข " ทุกวัน พุธ และ พฤหัสบดี

    2023-03-16 08:59:17
    ฝ่ายบริการทางการแพทย์ กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา จัดกิจกรรม " สูงวัย หรรษา ปัญญาสุข " ทุกวัน พุธ และ พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พบปะพูดคุยกับกลุ่มผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรม " สูงวัย หรรษา ปัญญาสุข " การพัฒนาจิตด้วยงานศิลปะ ( การทำบอนสี และ ผีเสื้อ ) ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางสังคม ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากความเสื่อมถอยทางวัย และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา โดยมี นายดำรงกิจ แก้วละเอียด เป็นวิทยากรฝึกสอนให้ความรู้ หลังจากนั้นได้พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมคาราโอเกะ ภาพ / ข่าว : เอญาดา สกูลหรัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา