สำนักช่าง อบจ.สงขลา นำเครื่องจักรกล(เรือบรรทุกรถขุดแขนยาว) เข้าดำเนินการลอกวัชพืช เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

    2023-03-16 09:03:33
    วันที่ 15 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำเครื่องจักรกล(เรือบรรทุกรถขุดแขนยาว) เข้าดำเนินการลอกวัชพืช เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อกำจัดวัชพืช และลดปัญหาน้ำเน่าเสีย ภาพ : สำนักช่าง อบจ.สงขลา ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา