นายกไพเจน ประชุม กนช. เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำปัจจุบัน ความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่สำคัญของคณะอนุกรรมการฯ

    2023-03-16 13:36:54
    วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 10.45 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1 / 2566 ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ ร่วมพิจารณาร่างมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2566 และร่วมพิจารณาแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ปี 2566 ความก้าวหน้าการดำเนินการตามมาตรการรองรับฤดูแล้ว ปี 2565/2566 ความก้าวหน้าการดำเนินงานแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข่าว : ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา