สำนักช่าง อบจ.สงขลา นำเครื่องจักรกลลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมถนนสายบ้านคลองแห -บ้านคลองเตย ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

    2023-03-16 13:38:46
    วันที่ 15 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำเครื่องจักรกลลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมถนนสายบ้านคลองแห -บ้านคลองเตย ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาสะดวกยิ่งขึ้น มีความปลอดภัย และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ ภาพ : สำนักช่าง อบจ.สงขลา ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา