วันเชิดชูเกียรติผู้ทำความดีเพื่อประชาชน วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภอจะนะ ประจำปี 2566

    2023-03-17 15:33:22
    วันที่ 14 มีนาคม 2566 นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวันเชิดชูเกียรติผู้ทำความดีเพื่อประชาชน วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภอจะนะ ประจำปี 2566 และให้เกียรติมอบขวัญกำลังใจ แก่ อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 12 และ ระดับโซน รวม 7 สาขา โดยเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอจะนะ จัดกิจกรรมงานวัน อสม.แห่งชาติ อำเภอจะนะ ปี 2566 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับ อสม.ผู้ทำความดีเพื่อประชาชน และกิจกรรมการมอบนโยบาย 3 หมอ เปิดกิจกรรม Kick Off 3 หมอพรีเมี่ยม อำเภอจะนะ โดยได้รับเกียรติจากท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายแพทย์กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา มอบแฟ้มเยี่ยมบ้าน 3 หมอพรีเมี่ยม อำเภอจะนะ แก่ประธาน อสม.และหัวหน้าหน่วยบริการสุขภาพทั้ง 21 แห่งของอำเภอจะนะ #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา