นายกไพเจน พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก อบจ.สุราษฎร์ธานี

    2023-03-17 16:13:48
    วันที่ 17 มีนาคม 2566 นาไพเจน มากสุวรรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อบจ.สงขลา นางจารุวรรณ ฉิมเรศ ผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม และนางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ รก.ผอ. กองสาธารณสุข ให้การต้อนรับร่วมพบปะพูดดุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะศึกษาดูงานจาก กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรษฎร์ธานี อบจ.สุราษฎร์ธาณี นำโดย นายณรงค์ ถนอมศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.สุราษฎร์ธานี วัตถุประสงค์การมาดูงานในครั้งนี้ เพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ โครงการศูนย์ซ่อมและผลิตกายอุปกรณ์จังหวัดสงขลา และในวันนี้คณะศึกษาดูงานได้ลงเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อนำไปบูระณาการในการทำงานของกองทุนฟื้นฟูจังหวัดสุราฎร์ธานีต่อไป จัดทำโดย นางสาว วิภารัตน์ ไชยโยธา ประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุข