กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา

    2023-03-18 09:58:08
    วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลาประมาณ 11.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา กลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จำนวน 100 คน วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรกองสาธารณสุข และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ภาพ/ข่าว : เอญาดา สกูลหรัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข อบจ,สงขลา