อบจ.สงขลา สนับสนุนการแข่งขันนกกรงหัวจุก ส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากการเพาะเลี้ยงนก ทำกรงนก ผลิตอาหารนก สะท้อนถึงวิถีการดำเนินชีวิตของคนสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง

    2023-03-19 18:55:41
    วันที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันนกกรงหัวจุก ครั้งที่ 1 ระดับจังหวัด โดยมีนายวรวัทน์ เพชรมุณี ประธานชมรมนกกรงหัวจุกจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน ณ สนามข้างบิ๊กซี ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การจัดการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด ตลอดจนส่งเสริมการเพาะเลี้ยงนกกรงหัวจุกอย่างถูกกฎหมาย ลดการจับนกป่ามาเลี้ยง และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุก ทั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งถือได้ว่าการเลี้ยงนกกรงหัวจุกเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดำเนินชีวิตของชาวสงขลา และจังหวัดใกล้เคียงมาเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดการสร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงนกกรงหัวจุกและอาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น อาชีพทำกรงนก ผลิตและจำหน่ายอาหารนก พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ นกกรงหัวจุก ถือได้ว่าเป็นนกสายพันธุ์หนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมเลี้ยงกันมากในจังหวัดสงขลา มีทั้งเลี้ยงไว้ฟังเสียงร้องของนกเพื่อความเพลิดเพลิน เลี้ยงเพื่อการค้า หรือเลี้ยงไว้เพื่อสำหรับการแข่งขันประชันเสียงอันไพเราะ จึงทำให้มีการจัดการแข่งขันประชันเสียงนกกรงหัวจุกบ่อยครั้ง ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา