สำนักช่าง อบจ.สงขลา นำเครื่องจักรกลลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมถนน สายบ้านคลองแห -บ้านคลองเตย ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

    2023-03-21 08:52:35
    วันที่ 20 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำเครื่องจักรกลลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมถนน สายบ้านคลองแห -บ้านคลองเตย ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาสะดวกยิ่งขึ้น มีความปลอดภัย และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ ภาพ : สำนักช่าง อบจ.สงขลา ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา