ติดตามความคืบหน้า การซ่อมบำรุงแพขนานยนต์ อู่ปราการ จ.สมุทรปราการ คืบหน้าไปมาก คาดแล้วเสร็จ และกลับมาให้บริการได้ เมษายน 66

    2023-03-27 21:03:58
    วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการซ่อมแพขนานยนต์ อบจ.สงขลา ซึ่งส่งไปซ่อมบำรุงที่อู่ปราการ จ. สมุทรปราการ หลังให้บริการรถข้ามฝากต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน ชึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ และส่งมอบให้ อบจ.สงขลา นำไปใช้บริการประชาชนได้ปลายเดือน เมษายน นี้ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา