การแข่งขันกีฬา อบต.สะกอม ประจำปี 2566

    2023-03-30 13:24:26
    วันที่ 28 มีนาคม 2566 นางสาว ปรินดา ปาลาเร่ รองนายกอบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด และการแข่งขันกีฬา อบต.สะกอม ประจำปี 2566 วันที่ 28 มีนาคม - 6 เมษายน 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมี นายเสกสัน ซาหีมชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม กล่าวรายงาน และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา