องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา จัดงาน “คูหาแรกวา”

    2023-04-13 23:00:56
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา จัดงาน “คูหาแรกวา” ระหว่างวันที่ 11 - 13 เมษายน​ 2566 ณ บริเวณโบราณสถานถ้ำครก หมู่ที่ 2 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พิธีเปิดวันที่ 13 เมษายน 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายสัญชาย ชาตรีทัพ ผู้อำนวยการกองท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ โดยมี นายปัญญา ศรีทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา ผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้เกียรติร่วมเปิดงาน ฯ "งานคูหาแรกวา" มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวิถีสุขภาพของชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จัก ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลา ทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด เพิ่มการจับจ่ายใช้สอย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ภาพ/ข่าว : ฝ่ายการท่องเที่ยว กองการท่องเที่ยวและกีฬา