นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจงานตามโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเมืองสงขลา

    2018-08-23 14:30:10
    21 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจงานตามโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเมืองสงขลา เพื่อการท่องเที่ยวแห่งใหม่ ซึ่งในขณะนี้ได้ทำการปูพื้นลูกหนอนทางเท้า คูระบายน้ำ รวมทั้งติดตามการก่อสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่ ในส่วนอื่นๆ โดยมีเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าชี้แจงรายละเอียดของการก่อสร้าง