อบจ.สงขลา จัดโครงการครูอาสา พาน้องว่ายน้ำ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” หวังลดการสูญเสียจากเหตุเด็กจมน้ำเสียชีวิต

    2023-04-24 18:04:58
    วันที่ 24 เมษายน 2566 นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครูอาสา พาน้องว่ายน้ำ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการดำเนินโครงการ คณะครูสอนว่ายน้ำ ผู้ปกครอง และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมในพิธีเปิด โดยมี นางพรเอื้อ เชื้อแหลม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา //กล่าวรายงาน จากสถิติเด็กจมน้ำเสียชีวิตในแต่ละปีมีจำนวน มากมาย จนไม่สามารถป้องกันได้ เนื่องมาจากปัญหาเด็กว่ายน้ำไม่เป็น และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงร่วมกับคณะครูผู้สอนว่ายน้ำ ประจำสนามกีฬาติณสูลานนท์ จัดโครงการครูอาสา พาน้องว่ายน้ำ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ขึ้น ในช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อน เพื่อช่วยลดปัญหาการสูญเสียจากเหตุเด็กจมน้ำเสียชีวิต โดยกิจกรรมดังกล่าว อบจ.สงขลาได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก มีเด็กและเยาวชน อายุ 7 ปีขึ้นไป ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งในครั้งนี้สามารถรับนักเรียนได้เพียง 60 คน และได้กำหนดหลักสูตรสอนว่ายน้ำ จำนวน 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 - 27 เมษายน 2566 และเป็นหลักสูตรที่สามารถทำให้เด็ก ช่วยเหลือตนเองได้เบื้องต้น ยามฉุกเฉิน ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา #ว่ายน้ำเพื่อชีวิต #ครูอาสาพาน้องว่ายน้ำ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา