งานสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดง ประจำปี 2566

    2023-04-28 10:32:13
    วันที่ 28 เมษายน 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีเปิดงานสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดง ประจำปี 2566 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ โดยมี นายกอง จันทร์สว่าง นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร // กล่าวรายงาน งานสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดง ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2566 จำนวน 3 วัน 2 คืน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทางศาสนา พิธีบวงสรวง พิธีอัญเชิญองค์ปู่ทวดหัวเขาแดงประทับร่างทรง พิธีเวียนธูปเทียนสะเดาะเคราะห์ พิธีเทกระจาด พิธีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ การแสดงมหรสพ และอื่น ๆตามธรรมเนียม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตของเหล่าศิษย์ยานุศิษย์ และผู้มีจิตศรัทธาต่อองค์ปู่ทวดหัวเขาแดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ศิษย์ยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธา ตลอดถึงเพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ณ ศาลปู่ทวดหัวเขาแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา