นายกไพเจน เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่สำนักช่าง ในการปฏิบัติหน้าที่ เน้นบทบาทสำคัญของสำนักช่าง ต่อการพัฒนาท้องถิ่น และให้กำลังใจ ทำงานอย่างเต็มความสามารถ

    2023-04-28 16:32:26
    วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ เนื่องในกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานของสำนักช่าง พร้อมด้วยนายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนรินทร์ หล้าตัน ผู้อำนวยการสำนักช่าง หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา และเจ้าหน้าที่สำนักช่าง ร่วมในพิธี ณ อาคารสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยในช่วงเช้า มีพิธีสักการะศาลพระพรหม บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และร่วมรับประทานอาหาร หลังเสร็จพิธีทางศาสนาแล้ว ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา