สำนักช่าง อบจ.สงขลา นำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานซ่อมลาดยางถนน สายบ้านกลาง – บ้านเกาะม่วง ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

    2023-05-02 09:49:41
    สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ฝ่ายเครื่องจักรกล ศูนย์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง นำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานซ่อมลาดยางถนน สายบ้านกลาง – บ้านเกาะม่วง ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น ช่วยลดอุบัติเหตุ ช่วยให้เดินทางได้เร็วยิ่งขึ้น ภาพ / ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สำนักช่าง อบจ.สงขลา