นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดงาน โครงการดีดี วิถีทุ่งตำเสา (ถนนคนเดิน)

    2018-08-27 15:19:35
    23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน โครงการดีดี วิถีทุ่งตำเสา (ถนนคนเดิน) โดยมีนายวิชัย สาสุนีย์ นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งตำเสา กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ ในงานครั้งนี้มีกิจกรรมการแต่งกายย้อนยุค ผลิตภัณฑ์จากชุมชนในตำบลทุ่งตำเสา ชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา และโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา และมีสินค้าให้ ชม ช็อป ชิม มากมาย ภาพ / ข่าว วีระศักดิ์ เลิศศํกดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา