นายกไพเจน มุ่งพัฒนาถนนในจังหวัดสงขลา เพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องชาวสงขลา ควง สจ.เหน่ง และนายกเล็ก สำรวจถนนเชื่อม ต.ลำไพล – ต.วังใหญ่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนนลาดยาง ใช้สัญจร และขนส่งสินค้าเกษตร

    2023-05-05 19:48:10
    วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายวรพงศ์ ปราบ ส.อบจ.สงขลา เขต 1 อำเภอเทพา นายเล็ก ขาวทอง นายกเทศมนตรีตำบลลำไพล ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ตำบลลำไพล และชาวบ้าน ร่วมลงพื้นที่สำรวจถนน สายบ้านลำไพลตก ต.ลำไพล – บ้านทุ่งรี ต.วังใหญ่ อ.เทพา ซึ่งเชื่อมต่อระหว่าง ม.2 ต.ลำไพล กับ ม.5 ต.วังใหญ่ อบจ.สงขลา ได้รับการร้องขอจาก เทศบาลตำบลลำไพล และ อบต.วังใหญ่ ให้ อบจ.สงขลา เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้าน ในการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่าง 2 ตำบล ซึ่งได้รับความยากลำบากในการสัญจรไปมาระหว่างกัน และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกมา จึงได้ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจถนนสายดังกล่าวที่มีสภาพเป็นดินลูกรัง เพื่อก่อสร้างเป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ และจะดำเนินการจัดทำโครงการเข้าแผนพัฒนาฯ ของ อบจ.สงขลา ในการออกแบบ และก่อสร้างถนน เป็นระยะทางประมาณ 3 กม. ซึ่งหากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ก็จะสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ดีขึ้น สามารถประหยัดเวลาในการเดินทาง มีเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตร ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา