ภาพบรรยากาศ กิจกรรมดนตรีในสวน "Music In The Park Season 2" วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566

    2023-05-07 16:40:35
    ดนตรีในสวน Music In The Park (Season 2) ฟังบทเพลงไพเราะ กับบรรยากาศดนตรีในสวนสวยริมทะเล หนึ่งเดียวในประเทศไทย ภาพบรรยากาศ กิจกรรมดนตรีในสวน "Music In The Park Season 2" วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 แสดงดนตรีโดยวง EMC คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรภาคีเครือข่าย จัดการแสดงดนตรีในสวน ในทุกวันเสาร์ เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ สวนสาธารณะเมืองสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ที่มีความสามารถด้านดนตรี อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ/ข่าว :ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา