สำนักช่าง อบจ.สงขลา นำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานซ่อมลาดยาง ถนนสายวัดขนุน - บ้านม่วงงาม ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

    2023-05-09 13:54:13
    วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายเครื่องจักรกล ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานซ่อมลาดยาง ถนนสายวัดขนุน - บ้านม่วงงาม ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ช่วยลดอุบัติเหตุ และช่วยให้เดินทางได้เร็วยิ่งขึ้น ภาพ : สำนักช่าง อบจ.สงขลา ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา