การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

    2023-05-16 14:07:08
    การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ชั้น 4 #รวมพลังร่วมสร้างสุข