กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา ผลักดันกิจกรรมทางสังคม “ พานักเรียนสูงวัย ” ท่องบางกล่ำ ชม 2 วิสาหกิจชุมชน

    2023-05-18 09:11:21
    ฝ่ายบริการทางการแพทย์ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุ ( รุ่นที่ 2 ) ณ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายบริการทางการแพทย์ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำผู้สูงอายุอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ไปเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงอุงและญิงยวนบางกล่ำ ( ชันโรง และ ผึ้งโพรง ) ตำบลบางกล่ำ และ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรคุณธรรมวัดคูเต่า ตำบลแม่ทอม ในอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา “ ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุ ” โดยมีนายโยธิน ทองเนื้อแข็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ ได้เดินทางมาร่วมพบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุในอำเภอกระแสสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 80 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวฯ จะให้ผู้สูงอายุแบ่งกลุ่มสาธิตและฝึกปฏิบัติการเลี้ยงอุงและญิงยวน และ การทำยาดมสมุนไพรตำหรับวัดคูเต่า วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ เพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละท้องที่ เสริมสร้างกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงวัย และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการสร้างอาชีพ ภาพ / ข่าว เอญาดา สกูลหรัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา