ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.สงขลา พร้อมด้วย ผอ.การเลือกตั้งประจำ อบจ.สงขลา และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สงขลา (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เขตอำเภอบางกล่ำ และเขตอำเภอระโนด

    2023-05-18 16:17:46
    วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางกล่ำ และศาลาประชาคมอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นายประชา ชุมเพ็ชร ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.สงขลา พร้อมด้วย นางปิยนันท์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.สงขลา และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สงขลา (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เขตอำเภอบางกล่ำ และเขตอำเภอระโนด พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา