พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2566

    2023-05-19 12:52:11
    วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ พระอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (แหลมสนอ่อน) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายเชิดเกียรติ​ เมธี​ลักษณ์​ ที่ปรึกษา​นายก​องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สงขลา​ เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2566 โดยมี นาย พล.ร.ท.จรัสเกียรติ ไชยพันธ์ุ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธี ด้วยวันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันอาภากร ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ "องค์บิดาของทหารเรือไทย" อันเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนชาวไทยอย่างกว้างขวาง พระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทยนั้น ปรากฏทั้งในด้านกิจการทหารเรือที่พระองค์ท่านทรงวางรากฐานไว้ และการแพทย์แผนโบราณ ซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณาช่วยเหลือรักษาผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่เลือกชั้นวรรณะจนเป็นที่เลื่องลือนับถือกันโดยทั่วไปในนามว่า "หมอพร" และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 2 จึงได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลาในวันดังกล่าว ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา