พิธีสมโภชพระบรมราชโองการทรงตั้งสมณศักดิ์ ให้พระครูปลัดยอดโดม สิริปญโญ เจ้าคณะตำบลเขารูปช้าง เจ้าอาวาสวัดไทรงาม เป็นพระครูสัญญาบัตร "พระครูโสภณนิโครธารักษ์"

    2023-05-19 14:02:11
    (๑๙ พฤษภาคม​ ๒๕๖๖) นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีสมโภชพระบรมราชโองการทรงตั้ง สมณศักดิ์ ให้พระครูปลัดยอดโดม สิริปญโญ เจ้าคณะตำบลเขารูปช้าง เจ้าอาวาสวัดไทรงาม เป็นพระครูสัญญาบัตร "พระครูโสภณนิโครธารักษ์" พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ให้ พระครูปลัดยอดโดม สิริปญฺโณ เจ้าคณะตำบลเขารูปช้าง, เจ้าอาวาสวัดไทรงาม ในราชทินนามที่ พระครูโสภณนิโครธารักษ์ โดยคณะสงฆ์และคณะพุทธบริษัทกำหนดประกอบพิธี ต้อนรับพระบรมราชโองการ และประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระอันเป็นมงคลนี้ วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๙ น. ณ มณฑลพิธีวัดไทรงาม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา