อบจ.สงขลา มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการรัตภูมิเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองอัจฉริยะพื้นฐานเกษตรอินทรีย์ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566

    2023-05-19 21:13:49
    วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ สหกรณ์การเกษตรระโนด จำกัด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปิด เเละมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมโครงการรัตภูมิเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองอัจฉริยะพื้นฐานเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 4 จำนวน 30 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 19 พฤษภาคม 2566 พร้อมด้วย นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร้อยตำรวจตรีธนพงษ์ กูลเกื้อ ประธานสหกรณ์การเกษตรระโนด จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ วิทยากร และผู้รับการฝึกอบรม เข้าร่วมในพิธีปิด โดยมี นางกชภัช สุทธิกรทวี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // กล่าวรายงานในพิธีปิด อบจ.สงขลา ร่วมกับสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา และศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา จัดอบรมโครงการรัตภูมิเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองอัจฉริยะพื้นฐานเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 4 เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเรื่องการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม เป็นการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด เพื่อให้สินค้าทางการเกษตรสามารถพัฒนามาตรฐานการรับรอง และการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศต่อไป #รวมพลังร่วมสร้างสุข #สงขลาเมืองเกษตรอินทรีย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา