โครงการจิตอาสารักษ์หาดชลาทัศน์เฉลิมพระเกียรติ

    2023-05-19 21:16:39
    วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ลานวัฒนธรรม หาดชลาทัศน์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายประสิทธิ์ ช่วยชูสกูล​ เลขานุการ​นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการ "จิตอาสารักษ์หาดชลาทัศน์เฉลิมพระเกียรติ" โดยมีคุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานในพิธี ด้วยสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมกับจังหวัดสงขลา และตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา จัดโครงการ "จิตอาสารักษ์หาดชลาทัศน์เฉลิมพระเกียรติ" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน และข้าราชการ จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และสมาคม จำนวนรวม 1,040 คน มีจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บขยะชายหาด ในพื้นที่หาดชลาทัศน์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา #ด้วยมือด้วยใจด้วยกัน #จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา