ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.สงขลา พร้อมด้วย ผอ.การเลือกตั้งประจำ อบจ.สงขลา และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สงขลา (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เขตอำเภอระโนด​ และเขตอำเภอบางกล่ำ

    2023-05-21 20:22:55
    วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 นายประชา ชุมเพ็ชร ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.สงขลา พร้อมด้วยนางปิยนันท์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.สงขลา และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สงขลา (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เขตอำเภอระโนด​ และเขตอำเภอบางกล่ำ ​ ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา