โครงการอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตร "การทำแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form) และการจัดทำภาพ (lnfographic) รุ่นที่ 2"

    2023-05-22 11:04:00
    วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี อบจ.สงขลา ถนนจะนะ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตร "การทำแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form) และการจัดทำภาพ (lnfographic) รุ่นที่ 2" โดยมี นายอารี มะโซะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เทศบาลตำบลเทพา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ด้วยปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทสำคัญและมีความจำเป็นในการดำเนินชีวิตของทุกคน อบจ.สงขลา จึงได้จัดโครงการอบรมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดสงขลา ได้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสื่อ ผลิตสื่อเพื่อใช้งานบนโลกออนไลน์ สามารถใช้งานโปรแกรมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนความรู้เพื่อนำไปใช้ในการศึกษา เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น การจัดโครงการอบรมฯ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2566 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน #สงขลาเมืองเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา